vrijdag, 2. januari 2009 - 13:28

Eerste huisverbod opgelegd voor huiselijk geweld

Rotterdam

Het huisverbod, een nieuw middel in de aanpak tegen huiselijk geweld dat vanaf 1 januari 2009 landelijk van kracht is, is op Nieuwjaarsdag in Rotterdam direct ingezet. Dit heeft de politie vrijdag 2 januari laten weten.

Een 40-jarige Rotterdammer is voor 10 dagen de toegang tot zijn woning aan het Dennekruid ontzegd nadat hij op Nieuwjaarsdag rond kwart over vier 's middags zijn evenoude echtgenote had bedreigd in aanwezigheid van hun drie kinderen. De man is aangehouden en wordt vandaag voorgeleid aan de Rechter Commissaris.

Huisverbod
Het tijdelijk huisverbod is een nieuwe maatregel in de aanpak van huiselijk geweld. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook op geen enkele wijze contact mag opnemen met de achterblijvende partner of de kinderen.

De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht aan alle betrokkenen en om (verdere) escalatie te voorkomen.

Kindermishandeling
Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Het huisverbod wordt in de vorm van een beschikking uitgereikt door de burgemeester of namens de burgemeester door de politie indien zij daartoe is gemandateerd. De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.

Het huisverbod zelf is een bestuursrechtelijke maatregel, er hoeft nog geen misdrijf te zijn gepleegd om het middel in te zetten. Overtreding van een huisverbod is een strafbaar feit; een uithuisgeplaatste die zich niet aan het huisverbod houdt, kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen of een taakstraf. De uithuisgeplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

De politie werkt samen met de gemeente en de GGD aan het verminderen van huiselijk geweld. Dit gebeurt door alert te reageren bij meldingen, het onderwerp bespreekbaar te maken en slachtoffers te vragen om aangifte te doen. Bij elk incident van huiselijk geweld wordt het Advies- en Steunpunt Meld Huiselijk Geweld (ASHG) in kennis gesteld.

Via dit ASHG krijgen slachtoffers, plegers, familie, buren en beroepskrachten advies, ondersteuning en informatie over hoe het geweld te stoppen. Het meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Voor een ASHG bij u in de buurt, kijk op www.huiselijkgeweld.nl.
Provincie:
Tag(s):