dinsdag, 14. juli 2009 - 18:34

Eerste “KVO nieuw bedrijventerrein” in de regio

Hapert

Op 9 juli is aan het nieuw te realiseren Kempisch Bedrijvenpark te Hapert, als eerste bedrijven-terrein in de regio, het certificaat “Keurmerk Veilig Ondernemen nieuwe terreinen” uitgereikt. Het keurmerk wordt toegekend aan bestemmingsplannen die in overleg met de ondernemers, politie, brandweer en gemeente zijn samengesteld.

Het bestemmingsplan is in overleg met de betrokken partijen tot stand gekomen. In het plan van aan-pak zijn afspraken gemaakt over de verdere uitwerking en uitvoering van het bestemmingplan. Con-creet betekent dit dat het bestek, het verlichtingsplan, het beplantingsplan, het beveiligingsconcept etc. in overleg met de betrokken partijen wordt opgesteld.

Door alle partijen is een pakket veiligheidsmaatregelen samengesteld waar de toekomstige onderne-mers aan deelnemen. Door het KVO wordt de samenwerking van alle betrokkenen partijen versterkt wat door het parkmanagement (in oprichting) wordt ondersteund.
Provincie:
Tag(s):