woensdag, 10. juni 2009 - 20:47

Eerste oefenrechtbank Amsterdam

Amsterdam

Maandag 15 juni organiseert het Openbaar Ministerie Amsterdam een oefenrechtbank. Met de oefenrechtbank wil het arrondissementsparket het publiek laten zien hoe het toegaat tijdens een zitting.

Daarnaast wil het OM met publiek, ketenpartners en pers in gesprek gaan over de presentatie van het OM tijdens een zitting en lering trekken uit de uitkomsten.

Het gaat daarbij om de diverse invalshoeken die van belang zijn bij het houden van een goed requisitoir. Wanneer doet het recht aan de juridische informatiebehoefte van de rechtbank, aan de gevoelens van het slachtoffer, wanneer komt de boodschap over bij de verdachte en hoe zorg je ervoor dat het voor iedereen begrijpelijk is? Ook speelt de vraag in hoeverre audiovisuele middelen een ondersteunende rol kunnen en mogen spelen.

Oefenrechtbank
Tijdens deze eerste oefenrechtbank wordt een zaak nagespeeld met deelnemers uit het veld (rechters, officieren en advocaten). Er is publiek aanwezig dat diverse rollen krijgt toebedeeld (verdachte, slachtoffer, familie, pers en belangstellende).

De zaak wordt in twee varianten bepleit door zowel officieren van justitie als advocaten:
een publieksgericht requisitoir en pleidooi
een rechtbankgericht requisitoir en pleidooi

Na afloop wordt aan de deelnemers gevraagd hoe zij – vanuit de rol waarin zij zich moesten verplaatsen – de requisitoiren en pleidooien hebben ervaren.

Wat waren de verschillen tussen de effecten van beide varianten op de deelnemers? Er wordt vervolgens gediscussieerd over de verschillen in de publieks- en rechtbankgerichte versies en in hoeverre die bruikbaar/nuttig / (on)geschikt zijn om in de praktijk te gebruiken.

Presentatie mr. B. Stapert
Tijdens deze eerste oefenrechtbank zal mr. B. Stapert, advocaat bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden Advocaten, een toelichting geven op rekwireren en pleiten in de Amerikaanse rechtbank, waar niet alleen de rechter maar ook de jury een beslissende rol heeft. Wat is bijvoorbeeld de invloed van juryrechtspraak op de wijze van optreden van OM en advocatuur.
Provincie:
Tag(s):