woensdag, 24. juni 2009 - 16:12

Eerste participatiebaan een feit

Renkum

Voor de gemeente Renkum is de eerste participatiebaan een feit. De eerste inwoner gaat een participatiebaan vervullen bij de Regionale Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen. Maandag 22 juni 2009 hebben wethouder Dirk van Uitert, Kees Graafland van Pantarijn en de eerste participatiemedewerker het contract voor deze eerste participatiebaan getekend.

Wethouder Dirk van Uitert: “Ik ben trots dat de eerste participatiebaan een feit is. Ik hoop dat we op deze manier uiteindelijk meer uitkeringsgerechtigden aan een reguliere baan kunnen helpen. Want meedoen op de werkvloer is belangrijk�.

Een participatiebaan is een werkervaringsplaats voor personen die een (gedeeltelijke) bij-standsuitkering van de gemeente ontvangen. Personen die een participatiebaan uitvoeren behouden hun uitkering. Zij krijgen dan ook geen dienstverband. Het doel van een participa-tieplaats is dat de persoon die de participatiebaan vervult, vaardigheden en/of kennis opdoet, die de kansen op uitstroom naar reguliere arbeid vergroten. Als extra stimulans en als belo-ning voor het volgen van het traject ontvangt de persoon iedere zes maanden een premie van ongeveer € 500,- van de gemeente. Daarnaast vergroot de premie de kans op een succesvolle afloop.

Een participatiebaan duurt maximaal twee jaar bij eenzelfde werkgever. De feitelijke duur is onder andere afhankelijk van het tempo waarin de participant de leerdoelen haalt. Periodiek wordt de voortgang tussen de gemeente, werkgever en participant bewaakt.
Provincie:
Tag(s):