woensdag, 20. mei 2009 - 19:59

Eerste predicaat "Veilige en Gezonde School"

Tynaarlo

Twee basisscholen in de gemeente Tynaarlo werken er hard aan om het predicaat ‘Gezonde en Veilige School’ te krijgen. De scholen krijgen dit keurmerk als ze gezondheid en veiligheid integraal en structureel opnemen in hun beleid. GGD Drenthe begeleidt de scholen hierin intensief. Maandag biedt wethouder J.D. Frieling de scholen het predicaat aan met de eerste ster.

De Mariaschool in Paterswolde en de Daltonbasisschool Jonglaren in Zuidlaren gingen samen met de gemeente en de GGD Drenthe in oktober aan de slag met het project Gezonde en Veilige School Tynaarlo. Het doel van het project is het behalen van het predicaat Gezonde en Veilige School, een soort keurmerk. Over vijf jaar moeten vier basisscholen in de gemeente Tynaarlo dit predicaat kunnen voeren.

De eerste fase is nu afgerond. De GGD Drenthe heeft samen met de scholen in kaart gebracht hoe ze ervoor staan op het gebied van gezondheid en veiligheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als overgewicht, alcoholgebruik, roken en pesten op school. Maar ook zaken als het binnenklimaat van de school, hygiëne en sociale vaardigheden kwamen onder de loep. Daarbij gebruikte de GGD informatie van de leerkrachten, ouders en leerlingen en van de gegevens die de GGD in het verleden al heeft verzameld. Zo is er nu een goed beeld van de staat van de veiligheid en gezondheid op de scholen.

Na de inventarisatie bepaalt de GGD Drenthe samen met leerkrachten, ouders en leerlingen welke verbeterpunten we als eerste aanpakken. Aan het einde van het schooljaar biedt de GGD de scholen een pasklaar advies, dat aansluit bij het leerplan. Vanaf volgend schooljaar voeren de scholen dit nieuwe leerplan in. Na de uitvoer van elke fase krijgen de scholen een ster erbij. Als ze vier sterren hebben bemachtigd, kunnen de scholen het predicaat ‘Gezonde en Veilige School’ voeren.

De GGD Drenthe gaat de scholen ook ondersteunen met het uitvoeren van het gezondheidsbeleid via het Loket Gezonde School. Het Loket Gezonde School biedt lesmaterialen, projecten, trainingen en ouderavonden op het gebied van gezondheid en veiligheid op scholen.

De landelijke ‘Gezonde School’-methode is een manier van werken die scholen helpt om structureel aan de slag te gaan met gezondheid en veiligheid. Bij deze methode staat de situatie van de school voorop. Er is vooral aandacht voor de structurele aanpak, zodat het gezondheidsbeleid verweven is in het schoolplan. De ‘Gezonde School’-methode heeft aandacht voor collectieve preventie én de individuele zorg. Ook stimuleert de methode de samenwerking tussen alle lokale organisaties.
Provincie:
Tag(s):