zaterdag, 25. april 2009 - 9:30

Eerste resultaten actie luxe verzuim Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Op de laatste schooldag voor de meivakantie, vrijdag 24 april hebben leerplichtambtenaren en toezichthouders van de gemeente alle basisscholen in Haarlemmermeer bezocht. Met deze actie wil de gemeente het belang van leerplicht onderstrepen, door niet alleen leerplichtambtenaren, maar ook de toezichthouders in te zetten.

Wethouder Onderwijs, Arthur Van Dijk, gaf vandaag het startsein. De gehele dag hebben leerplichtambtenaren en scholen samengewerkt. De actie heeft 8 meldingen op basisscholen binnen, 28 meldingen op middelbare scholen en nog eens 51 ziekmeldingen bij het middelbaar onderwijs.

Leerplicht is bij alle gemelde adressen, inclusief ziekteverzuim, langs geweest voor controle. Alle 72 basis- en 8 voortgezet onderwijsscholen zijn bezocht.

Dit zijn voorlopige cijfers, maar wat opviel was het hoge aantal ziekmeldingen. De eindresultaten – van laatste waarschuwing tot proces verbaal- zijn over een aantal weken bekend. De gemeente blijft ook rond andere vakanties actief met acties.

Doel van de actie
Het doel is de ouders/verzorgers van leerplichtige kinderen, die er nog geregeld voor kiezen met kinderen eerder op vakantie te gaan, duidelijk te maken dat dit ongeoorloofd gedrag is. Met deze actie wil de gemeente een aantal zaken bereiken:
optreden tegen ongeoorloofd schoolverzuim;
een signaal van handhaving en het belang van de Leerplichtwet afgeven;
de scholen steunen die in hun beleid strikt met de aanwezigheidsregels omgaan;
inzicht krijgen in de omvang van onder andere luxe verzuim. Dit vergt dat deze acties meerdere jaren behelzen. De eerste acties waren in 2008.

Wethouder Van Dijk; "Onderwijs houdt in het recht van leren en dat wil ik waarborgen. Juist leren is een belangrijk onderdeel van de doorlopende leerlijn van kinderen. Luxe verzuim vormt een bedreiging van dit recht. In Haarlemmermeer lijkt het verzuim mee te vallen. Maar, ik wil wel voorkomen dat deze vorm van 'vakantie-uitbreiding' er als gewoonte bij mensen insluipt. Daarom zijn we deze actie gestart in 2008. Daar wil ik ook in de toekomst mee doorgaan".

Na de vakantie
De scholen melden na de meivakantie de verzuimgegevens door aan de gemeente. De leerplichtambtenaar zal vervolgens de nodige stappen ondernemen en waar nodig overgaan tot het opmaken van proces-verbaal.

Goede samenwerking met scholen
De actie wordt door de directies van de scholen onderschreven. De actie vraagt om inspanningen van de school. Het meewerken van de docententeams en een goede administratieve organisatie is noodzakelijk om alle gegevens van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim tijdig te kunnen verstrekken.

Het aanscherpen van de controles is een onderdeel van de herijking- van het Jeugd en Onderwijsbeleid, die begin 2008, unaniem, is aangenomen door de gemeenteraad. Doelen van dit onderdeel van het nieuwe beleid zijn: het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en het versterken van de doorlopende leerlijn voor schoolgaande kinderen. Ook het terugdringen van luxe verzuim past in deze visie.
Provincie:
Tag(s):