vrijdag, 16. januari 2009 - 10:35

Eerste stap voor het Seaports Experience Center

Delfzijl

De eerste stap naar de oprichting van het Seaports Experience Center gezet. Het Seaports Experience Center krijgt op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs en informatie/promotie een coördinerende en uitvoerende functie in het Havengebied Delfzijl en de Eemshaven.

Met het Seaports Experience Center willen de initiatiefnemers het bedrijfsleven en belangstellenden, zoals leerlingen, studenten en werkzoekenden, ondersteunen en informeren. Daartoe hebben Groningen Seaports, Hanzehogeschool Groningen, ISD Noordoost/Werkplein Eemsdelta, Noordelijke Regieraad Bouw en de provincie Groningen vandaag een intentieverklaring tot samenwerking getekend.

De initiatiefnemers werken de komende maanden aan een ondernemingsplan waarin de invulling van bovengenoemde functies wordt uitgewerkt. Dit plan biedt de basis voor de verdere samenwerking. Tevens zal worden gezocht naar een geschikte locatie voor het centrum. De betrokken partijen verwachten dat het centrum in het najaar van 2009 operationeel zal zijn.

De Eemshaven en het havengebied Delfzijl zijn sterk in ontwikkeling en de gevestigde (en nog te vestigen) bedrijven kunnen moeilijk voldoende en gekwalificeerd personeel vinden. Dit knelpunt zal in de toekomst naar verwachting alleen nog maar toenemen. Bovengenoemde organisaties hebben daarom het initiatief genomen tot de oprichting van het Seaports Experience Center.
Provincie:
Tag(s):