maandag, 21. september 2009 - 19:55

Eerste Vriendendag TT Circuit Assen succesvol verlopen

Assen

Op het TT Circuit in Assen is zaterdag de eerste Vriendendag van de Stichting Vrienden van het TT Circuit gehouden. Circa 200 belangstellenden, waaronder donateurs, sponsors, ambassadeurs, pers en lokale politici waren daarvoor naar het mediacenter op het befaamde circuit gekomen en beleefden een zeer geslaagde en gewaardeerde dag.

In de ochtend werd door de voorzitter van de Stichting, Pieter Hofstra, allereerst uitleg gegeven over de doelstellingen van de Stichting Vrienden van het TT Circuit: vooral het bijdragen aan een positieve en evenwichtige beeldvorming rond het circuit, waarbij de Stichting Vrienden een ambassadeurs-functie denkt te kunnen vervullen. Hofstra gaf te kennen, en velen betuigden hun instemming daarmee, het circuit in Assen als waardevol erfgoed te beschouwen, zowel voor Drenthe als ver daarbuiten. Hij noemde verder enkele actuele gegevens: de TT is het drukst bezochte eendaagse evenement in ons land en het circuit betekent een enorme economische impuls voor de regio. Daarnaast heeft het een aanzienlijke aantrekkingskracht op jongeren. Mede daarom heeft het Drenthe College, samen met Kenniscentrum Innovam en de Gemeente Assen, het plan opgevat een technische opleiding te vestigen nabij het circuit. Ook beoogt de stichting een duurzame ontwikkeling van het circuit, waarbij duurzaam in dit verband mede gezien dient te worden als iets dat tot in lengte van jaren bewaard kan blijven.

Vervolgens gaf Peter Oosterbaan, directeur TT Circuit, een toelichting over de plannen van het circuit en de ontwikkelingen en problematiek rond milieu en geluidsnormen. Hij belichtte ondermeer het belang van een faciliterende rol voor de overheid en gaf aan “onvoorstelbaar blij te zijn met de Stichting Vrienden van het TT Circuit en deze in alle opzichten te zullen steunen”. Het TT Circuit van Assen heeft zich door de jaren heen zich een bijzondere plaats verworven in de samenleving. De komende jaren staan er echter weer een aantal belangrijke ontwikkelingen op stapel, zoals de verdubbeling van de N33, de ontwikkeling van Assen Zuid, de toekomst van het defensieterrein etc.

Daarna was het de beurt aan, Mr TT, Jaap Timmer die het publiek informeerde en vermaakte met anekdotes tijdens een presentatie over de geschiedenis van de motorsport en het TT Circuit.

Tenslotte kon men vragen stellen en die kwamen er in ruime mate. Op een deel ervan kon direct geantwoord worden, o.a. door enkele raadsleden van de gemeente Assen die ook in de zaal aanwezig waren.

Na het informatieve deel kregen de gasten de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse rondleidingen over het circuit. Zo kon men een auto- en een motorsportteam bezoeken om ook eens een blik achter de schermen te krijgen. Voorts was er de mogelijkheid om deel te nemen aan een bustour over het circuit. De reacties van de deelnemers waren bijzonder enthousiast.

De Stichting Vrienden van het TT Circuit is van plan in de toekomst vaker vriendendagen en evenementen voor haar donateurs en sympathisanten te organiseren. De allereerste Vriendendag was een belangrijk en zeer geslaagd moment om de uitstraling van de Stichting verder te versterken en liefhebbers van het circuit nauwer bij de activiteiten te betrekken.
Naast de reeds aangekondigde “ambassadeurs” Evert ten Napel en Wil Hartog heeft tijdens deze dag ook Jurgen van den Goorbergh zijn medewerking als zodanig toegezegd. Hij zal zich vooral richten op sportieve mogelijkheden voor Nederlandse jonge talenten.
Provincie:
Tag(s):