zondag, 1. februari 2009 - 10:42

Eerste werkzaamheden westoever IJssel

Olst

Het project IJsseluiterwaarden Olst is één van de grote projecten langs de IJssel die onder regie van de provincie Overijssel worden uitgevoerd. In het kader van 'Ruimte voor de Rivier' moet hier in 2015 een waterstandsdaling zijn bereikt van 6-8 centimeter. Dat is nodig om de veiligheid bij hoog water te vergroten.

Zes fases
Daarnaast wordt 360 hectare nieuwe natuur ontwikkeld, komt er meer ruimte voor recreatie en wordt een bijdrage geleverd aan de werkgelegenheid voor de gemeente Olst-Wijhe. Tevens wordt de bodem van het ernstig verontreinigde Olsafaterrein gesaneerd. Het project bestaat uit zes fases, waarvan fase 1 afgelopen najaar is afgerond.

Opruimwerkzaamheden
De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie van de bestaande situatie, inmeetwerk, grondonderzoeken, het graven van proefsleuven en opruimwerkzaamheden. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Roelofs-Oosterhuis.

Initiatiefnemer van het project is de provincie Overijssel; de projectleiding is in handen van de Dienst Landelijk Gebied.

Op 9 februari van 16.00 uur tot 20.00 uur wordt een inloopbijeenkomst gehouden in het Dorpshuis van Welsum, waar de aannemer zijn plan van aanpak presenteert.
Provincie:
Tag(s):