vrijdag, 28. augustus 2009 - 14:38

Einde opvang van buitenlandse werknemers op De Dijnselhoek

Zeist

Op camping De Dijnselhoek, gelegen aan het Badmeester Schenkpad 1 te Zeist, vindt sinds eind 2008 bedrijfsmatige huisvesting van buitenlandse werknemers plaats. Op dit moment verblijven ruim 500 personen in de chalets die op het terrein van de camping zijn geplaatst.

Het huisvesten van de buitenlandse werknemers is geen recreatief gebruik, en is daarom in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Amersfoortseweg en omgeving. Binnen dit bestemmingsplan is aan de camping een recreatieve bestemming toegekend. Het legaliseren van de niet-recreatieve bewoning vindt de gemeente niet wenselijk.

Het college van de gemeente Zeist heeft op 25 augustus besloten hier te gaan handhaven en de exploitant van de camping de bedrijfsmatige opvang van buitenlandse werknemers te laten beëindigen. Dit door middel van het opleggen van een dwangsom. De exploitant heeft twee maanden de tijd om de huidige situatie te beëindigen. Voor elke week dat de situatie voortduurt, na deze twee maanden, wordt er een dwangsom opgelegd.

Het huisvesten van buitenlandse werknemers dient een zekere landelijk maatschappelijke behoefte, maar dit moet altijd passen binnen de kaders van een geldend bestemmingsplan en overige wet- en regelgeving. Voor dergelijke activiteiten moet een exploitant vooraf beschikken over de nodige vergunningen en/of toestemming.
Provincie:
Tag(s):