vrijdag, 29. mei 2009 - 22:35

Emmen ontvangt subsidie van 2 miljoen euro

Emmen

De gemeente Emmen heeft voor de wijk Emmermeer een subsidie van 2 miljoen euro ontvangen. Het geld wordt gebruikt om het sociaal klimaat, de voorzieningen en de woonomgeving in Emmermeer te verbeteren. Van de 26 aanvragen eindigde de gemeente Emmen op de vierde plek. Vooral het integraal werken, zoals onder andere in Emmermeer plaatsvindt, scoorde hoog.

Het wijkprogramma Emmermeer was een belangrijke onderlegger voor de subsidieaanvraag. Het wijkprogramma is tot stand gekomen onder de regie van Emmen Revisited*. Het programma geeft weer waar op het terrein van wonen, woonomgeving, sociaal klimaat en voorzieningen de komende jaren op ingezet moet worden. Het feit dat het programma is gemaakt samen met diverse wijkbetrokken organisaties en bewoners maakt het uniek voor Nederland. Het wijkprogramma is daarmee een gezamenlijk spoorboekje van iedereen in de wijk geworden.

“Uiteraard ben ik erg blij met de subsidie. Het stimuleert ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Emmen Revisited speelt hierin een grote rol. Emmen Revisited gaat niet alleen over de woningen en de woonomgeving maar juist ook over het zorgen voor een goed voorzieningenniveau en het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de bewoners. En dan vooral in een intensieve samenwerking met bewoners, corporaties, welzijnsorganisatie en wijkagenten. Juist het integrale en de samenwerking met diverse partijen maakt het tot een goed proces!� Aldus wethouder Ton Sleeking.
Provincie:
Tag(s):