woensdag, 21. januari 2009 - 22:12

Emmen wil gevolgen kredietcrisis inperken

Emmen

Emmen wil de gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente zoveel mogelijk beperken. Hiertoe wil men concrete plannen ontwikkelen. Het gaat hierbij onder meer om het handhaven van onze vraag naar dienstverlening en producten en door het naar voren halen van (geplande) investeringen en het versnellen van plannen. Dit uiteraard binnen de financiële mogelijkheden die de gemeente in samenwerking met anderen heeft. Op deze wijze wil het college een deel van de pijn verzachten of moeilijke periodes overbruggen.

Er wordt geinventariseerd wat de gevolgen van de crisis voor Emmense bedrijven en burgers zijn. Ook wil men zo goed mogelijk de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld subsidiestromen van het rijk (krimp of nieuwe mogelijkheden) in beeld brengen. Er worden zo snel mogelijk plannen gemaakt om hier waar mogelijk op te anticiperen. Daarbij kan gedacht worden aan het versnellen van procedures voor bedrijven, het wegnemen van mogelijke belemmeringen voor bedrijven, het naar voren halen van gemeentelijke investeringen.

De maatregelen worden voorbereid door een drietal werkgroepen, waaraan een stuurgroep, met vertegenwoordigers uit het college, leiding geeft.
Provincie:
Tag(s):