woensdag, 14. januari 2009 - 21:56

Energieverbruik gemeenten te hoog

Den Haag

Gemeenten in Zuid-Holland kunnen het energieverbruik van de openbare verlichting fors omlaag brengen door oude lampen te vervangen, lampen korter te laten branden en de verlichting - daar waar mogelijk - te dimmen. Deze maatregelen kunnen de gemeenten een besparing opleveren van gemiddeld achttien procent. Het levert een CO2-reductie op van 14.000 ton, een besparing die overeenkomt met het stroomverbruik van zevenduizend huishoudens.

Een en ander blijkt uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland en Senter Novem, het agentschap voor duurzame ontwikkeling van het ministerie van Economische Zaken. Zij hebben aan de hand van door gemeenten aangeleverde informatie het besparingspotentieel van de openbare verlichting in Zuid-Holland in beeld gebracht. Hierbij werd uitgegaan van het behoud van de bestaande lichtkwaliteit, armaturen en lantaarnpalen. De uitkomst was een besparing variërend van negen tot 25 procent, met een gemiddelde van achttien procent.

In een brief heeft gedeputeerde Erik van Heijningen gemeenten opgeroepen serieus te kijken naar het onderzoek en de hoop uitgesproken dat zij volop met het onderwerp aan de slag gaan. "Het onderzoek is een mooie aanleiding om op korte termijn zelf fors te besparen op het verbruik van de openbare verlichting. Bijna eenvijfde minder elektriciteit levert per direct milieuwinst op en voordeel in de exploitatiekosten."

Het onderzoek maakt duidelijk dat vervroegd afschrijven en de investering in nieuwe lampen zich al na een paar jaar laat terugverdienen. Bij gemeenten gaat het grootste deel van het energieverbruik naar de openbare verlichting (tussen de vijftig en zeventig procent). Bij circa dertig procent gaat het om gedateerde, inefficiënte systemen.

Minister Cramer van VROM wil dat gemeenten en provincies de komende jaren besparingen doorvoeren bij de openbare verlichting: vijftien procent in 2011, twintig procent in 2013 en dertig procent in 2030. De provincie Zuid-Holland heeft zich samen met zes andere provincies sterk gemaakt om dit als eerste te realiseren. De provincie komt binnen enkele maanden met een eigen beleidsprogramma om besparingen door te voeren bij de openbare verlichting van provinciale wegen. Dit beleidsplan moet leiden tot een nieuw plan van aanpak.
Provincie:
Tag(s):