vrijdag, 30. januari 2009 - 16:17

Erik Akerboom benoemd tot NCTb

Den Haag

Op voordracht van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de ministerraad vrijdagmiddag 30 januari ingestemd met de benoeming van de heer E.S.M (Erik) Akerboom (47) tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Op dit moment is de heer Akerboom korpschef van regiopolitiekorps Brabant-Noord. Hij vervult deze functie sinds 1 december 2003. Daarvoor was hij directeur Democratische Rechtsorde bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Hij begint op 1 april 2009 in zijn nieuwe functie als NCTb. Tot die tijd treedt de huidig plv. NCTb mr. Th.P.L. (Theo) Bot op als waarnemend NCTb.
Provincie:
Tag(s):