maandag, 7. september 2009 - 11:47

Eurlings start bouw tweede Coentunnel

Amsterdam

Met het aanbrengen van zand langs de A10 West in Amsterdam, heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat op maandag 7 september 2009 het startsein gegeven voor de bouw van de Tweede Coentunnel en de aanleg van de Westrandweg.

"Na jaren praten beginnen we aan een indrukwekkend en omvangrijk project”, sprak de minister. De Tweede Coentunnel en de Westrandweg zijn in 2012 gereed.

De Coentunnel
De Coentunnel is de belangrijkste verbinding onder het Noordzeekanaal. Dagelijks rijden er 120.000 voertuigen doorheen. Doordat de tunnel een ‘flessenhals’ vormt voor het verkeer staan er dagelijks lange files.

Om de doorstroming in de toekomst te garanderen komt er naast de bestaande Coentunnel een tweede tunnel. Deze komt te liggen ten oosten van de bestaande Coentunnel en verbindt de A8 met de A10.

De twee tunnels krijgen samen acht rijstroken, drie rijstroken in noordelijke richting, drie rijstroken in zuidelijke richting en twee wisselstroken. Een wisselstrook is een tijdelijke rijstrook die — afhankelijk van de drukte - in één van de richtingen kan worden ingezet.

Westrandweg
De aanleg van de Tweede Coentunnel alléén is niet voldoende. Dan zouden de files zich naar de A10-West verplaatsen. Daarom wordt tussen de Coentunnel en knooppunt Raasdorp de Westrandweg aangelegd. De aanleg van de Westrandweg is een belangrijke impuls voor regionale economische ontwikkeling van het Westelijk havengebied van Amsterdam.

Er komen twee aansluitingen in het havengebied zelf. De Westrandweg komt grotendeels verhoogd te liggen. De hoogte varieert van ongeveer 1,5 meter in de Haarlemmermeer tot 12 meter langs de Basisweg. In de bedrijvenzone Westpoort verandert de Westrandweg in het langste viaduct van Nederland met een lengte van 3,3 km. De snelweg kan zo ongehinderd verschillende andere wegen en spoorlijnen kruisen.

Uitvoering
De werkzaamheden voor de bouw van de Tweede Coentunnel worden uitgevoerd door Coentunnel Company, een combinatie van een aantal bouwbedrijven. Het werk is door Rijkswaterstaat uitbesteed via een zogenaamd DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) met een looptijd van 30 jaar.

De opdrachtnemer verzorgt niet alleen het ontwerp en realisatie van de tunnel, maar ook de financiering en onderhoud. Coentunnel Company financiert de werkzaamheden voor eigen rekening en krijgt haar inkomsten uit de toekomstige beschikbaarheidsvergoeding voor het wegstelsel en een eenmalige betaling bij oplevering.

Door deze contractvorm wordt de Coentunnel Company gestimuleerd een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Met andere woorden: hoe minder opstoppingen door bijvoorbeeld onderhoud, hoe beter de doorstroming, hoe hoger de vergoeding. Ook de huidige Coentunnel valt onder het contract.

De aanleg van de Westrandweg is volgens een Design en Build contract gegund aan de Combinatie Westpoort. Het bedrijf Cofely verzorgt de verkeerstechnische installaties.

De aanloop naar de aanleg van de tunnel en de bijbehorende weg
had nogal wat voeten in aarde. Zo probeerde milieudefensie samen
met vijf kleinere milieuclubs de bouw tegen te houden, onder meer
omdat ze vond dat de tunnel zou leiden tot meer verkeer en meer
uitstoot van CO2. Ze probeerden hetzelfde te doen bij de
Westrandweg. De Raad van State (RvS) wees de bezwaren echter af.

De Tweede Coentunnel en de Westrandweg kunnen in 2012 worden opengesteld voor het verkeer. Vervolgens wordt de huidige Coentunnel gerenoveerd.
Provincie:
Tag(s):