vrijdag, 16. januari 2009 - 13:09

Europese baarmoederhals-kanker preventieweek

Amsterdam

Van 18 tot en met 24 januari 2009 vindt voor de derde keer de Europese baarmoederhalskanker preventieweek plaats. Het doel van deze campagne is om in alle landen in Europa meer aandacht te vragen voor baarmoederhalskanker en voor de preventie van deze ziekte.

De campagne richt zich zowel op vrouwen als op politici. In heel Europa krijgen jaarlijks rond de 50.000 vrouwen deze ziekte als gevolg van een infectie met een virus. Jaarlijks overlijden hier ongeveer 25.000 vrouwen aan. Ook de GGD Amsterdam ondersteunt deze internationale campagne.

Europese Parlement
De Europese baarmoederhalskanker preventieweek wordt georganiseerd door ECCA, de European Cervical Cancer Association in Brussel. Op 21 januari vindt voor leden van het Europese Parlement een bijeenkomst plaats.

Daar zal gepleit worden voor de introductie van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in landen waar dat nog niet het geval is. Ook wordt gepleit voor een betere kwaliteit en toegankelijkheid van dit bevolkingsonderzoek in landen waar het al wel bestaat.

Baarmoederhalskanker in Nederland
In Nederland krijgen ongeveer 750 vrouwen per jaar baarmoederhalskanker. Rond de 250 vrouwen overlijden hier jaarlijks aan. In vergelijking met de rest van Europa komt de ziekte in ons land minder vaak voor.

Dit komt mede door het gratis bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Vrouwen krijgen een oproep om mee te doen in het jaar dat zij 30, 35, 40, 45, 50, 55 en 60 jaar worden. Door dit onderzoek kunnen voor- en vroege stadia van baarmoederhalskanker meestal op tijd ontdekt en behandeld worden.

Binnen Europa wordt het Nederlandse bevolkingsonderzoek als voorbeeld beschouwd. Toch doen in Nederland niet alle vrouwen mee aan het bevolkingsonderzoek. Vooral in de grote steden is de deelname lager dan gemiddeld. Gevolg is dat baarmoederhalskanker vaker in grote steden voorkomt.

Regio Amsterdam
In onze regio stuurt Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west sinds 1 januari 2009 de uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek. Voorheen verstuurde de GGD deze oproepen. De GGD Amsterdam blijft zich inzetten om de bekendheid van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te vergroten en de deelname te verhogen.

Op diverse manieren worden vrouwen geïnformeerd en gestimuleerd om mee te gaan en mee te blijven doen. De eerste groep die in onze regio in 2009 wordt opgeroepen, zijn vrouwen die in 1959 geboren zijn. Later dit jaar ontvangen vrouwen die in 1949, 1954, 1964, 1969, 1974 en 1979 geboren zijn ook een uitnodiging.
Provincie:
Tag(s):