donderdag, 15. oktober 2009 - 9:02

Europese erkenning voor Zweeloo als kunstenaarsdorp

Zweeloo

In Skagen in Denemarken is De Stichting Schilderachtig Drenthe met Zweeloo als Kunstenaarsdorp toegelaten als lid van de Europese Federatie van Kunstenaarsdorpen EuroArt .

EuroArt , in 1994 opgericht, streeft ernaar om de rijke geschiedenis van de 19e eeuwse door heel Europa rondreizende kunstenaars onder de aandacht te brengen en daarmee de basis te leggen voor een nieuwe gezamenlijke artistieke toekomst voor Europa.

In Drenthe is bekend dat vele kunstenaars, met Max Liebermann en Vincent van Gogh als de bekendste, hier rondreisden op zoek naar inspiratie, motieven en een eenvoudiger, natuurlijker manier van leven. Wat minder bekend is het wellicht dat dit rondtrekken een wijdverbreide gewoonte was na 1860. Overal in Europa zochten kunstenaars de mooiste plekken op, verklapten ze aan hun collega’s, gingen er samen of alleen een maand, een jaar of de rest van hun leven wonen om de natuur in al haar gedaanten te betrappen. Door buiten het atelier te gaan werken en zich direct ter plekke te laten inspireren vernieuwden ze de kunst, die op dat moment vastgelopen was door de strenge regels en wetten die de kunstacademies voorschreven. Als eenlingen in een vreemde omgeving zochten ze elkaar op in de plaatselijke herberg; op diverse plekken in Europa bestaan nog steeds kunstenaarsherbergen waarvan de wanden bedekt zijn met hun schilderijen. Vaak voegden schrijvers en dichters zich bij de schilders, waardoor kunstenaarsdorpen vaak broedplaatsen werden van artistiek elan.

EuroArt wil enerzijds dit rijke erfgoed behoeden en het anderzijds benutten als bron van inspiratie voor een nieuwe hedendaagse samenwerking tussen de landen van Europa. Lidmaatschap betekent voor Zweeloo dat er in een keer 80 partners zijn in 21 landen om mee uit te wisselen en projecten te ontwikkelen.

De Stichting Schilderachtig Drenthe beschouwt het toetreden tot EuroArt als een extra ondersteuning van haar werk om dit deel van het Drentse erfgoed in brede kring onder de aandacht te brengen en verder uit te bouwen en te onderzoeken. Het streven is om vanaf 2010 het aantal activiteiten in Zweeloo en omstreken geleidelijk op te voeren.
Provincie:
Tag(s):