woensdag, 21. januari 2009 - 23:17

Evenementencomplex hoeft niet te wijken voor chemisch bedrijf

Dordrecht

De Merwehal in Dordrecht hoeft niet weg en kan naast chemisch bedrijf DuPont blijven. Dit blijkt uit het nieuwe rekenmodel voor de veiligheid van het ministerie van VROM. Begin vorig jaar was er nog sprake van een sanering, omdat de zogeheten risicocontour gedeeltelijk over het Dordtse evenementencomplex De Merwehal liep.

In april 2008 heeft het ministerie van VROM een nieuw rekenmodel verplicht voorgeschreven. De situatie van DuPont is opnieuw doorgerekend. Daaruit kwam naar voren dat de Merwehal niet langer binnen de risicocontour van DuPont ligt. De belangrijkste verklaring voor de verschillen in berekening is dat de nieuwe rekenmethodiek realistischer is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ging akkoord met de nieuwe berekeningen. De provincie zal de nieuwe berekeningen vastleggen in de milieuvergunning van DuPont.

DuPont valt onder het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi). Hierin staat dat zogeheten kwetsbare objecten binnen de risicocontour van een inrichting (in dit geval een chemisch bedrijf) vóór 2010 moeten worden gesaneerd. Kwetsbare objecten zijn onder andere plekken waar regelmatig veel mensen samenkomen. De Merwehal is om die reden een kwetsbaar object. Het bevond zich volgens het oude rekenmodel gedeeltelijk binnen de risicocontour van DuPont. Daarom was het opgenomen in het saneringsprogramma van de provincie Zuid-Holland.

De komende tijd overleggen de provincie Zuid-Holland, de gemeente Dordrecht, DuPont en de eigenaar van de Merwehal over de toekomst van beide bedrijven. In de Merwehal bevinden zich onder andere een partycentrum, bowlingbanen en een indoor kartbaan.
Provincie:
Tag(s):