donderdag, 12. februari 2009 - 19:12

EVO wil alternatief tracé voor IJzeren Rijn

Roermond

De Tweede Kamer heeft zich fel uitgesproken tegen het akkoord dat Nederland, Duitsland en België in november vorig jaar hadden gesloten over de IJzeren Rijn. Zij bestempelt de overeengekomen tussenvariant als een kippenlijntje dat onmogelijk tegemoet kan komen aan de toekomstige groei van het spoorvervoer. Daarom heeft de Tweede Kamer de A52-variant, die eerder genadeloos door Duitsland was afgeschoten, nu weer op tafel gelegd. Ook de logistiek belangenbehartiger EVO is groot voorstander van dit alternatief tracé voor de IJzeren Rijn en roept Minister Eurlings op zich hard te maken voor deze oplossing.

EVO pleit voor een goede verbinding van de mainports naar het achterland. Een A67-variant met potentie voor de komende eeuw of een A52-variant met goede aansluitingen bij Roermond voor de industrie en in de regio’s Venlo, Roermond en Zuid-Limburg voor logistiek komen hier volgens EVO het beste voor in aanmerking.

Minister Eurlings wil zich inzetten voor maximale inpassing van Weert, maar EVO wijst erop dat deze oplossing niet goudomrand moet zijn.

Verder wijst EVO op de noodzaak van denken op Europees schaalniveau. Nederland, België en Duitsland moeten de IJzeren Rijn niet alleen vanuit hun nationale bril bekijken, maar moeten zoeken naar een oplossing die voldoende spoorcapaciteit biedt voor het goederenvervoer van alle drie de landen. Met name Antwerpen en Duisburg hebben zeer veel profijt van de IJzeren Rijn. Was de A52-variant eerder nog van tafel geveegd door Duitsland, nu lijkt de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen toch de noodzaak ervan in te zien.

Ook voor de Nederlandse en Belgische handel en industrie is de IJzeren Rijn belangrijk voor het goederenvervoer. Volgens berekeningen van EVO zullen er in 2020 jaarlijks maar liefst 250.000 containers van Nederland naar Antwerpen en vice versa worden vervoerd. Een groot deel hiervan zal via het spoor Nederland bereiken, die vervolgens naar het Europese achterland worden getransporteerd.
Provincie:
Tag(s):