vrijdag, 12. juni 2009 - 20:18

Export naar Duitsland daalt met 4 miljard euro

Groningen

Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2009 voor 19 miljard euro aan goederen naar Duitsland uitgevoerd. Dit is 4 miljard euro (-18 procent) minder dan in de eerste drie maanden van 2008. Hiermee is de uitvoer naar onze belangrijkste handelspartner iets minder sterk gedaald dan de totale Nederlandse uitvoer. De totale Nederlandse goederenuitvoer daalde met 20 procent (19 miljard euro).

De uitvoer naar Duitsland is nagenoeg over de hele linie afgenomen. De grootste dalingen vonden echter plaats bij minerale brandstoffen (met name de geraffineerde producten van aardolie) en chemie. Mede als gevolg van de sterk gedaalde aardolieprijs is de uitvoerwaarde van beide categorieën in het eerste kwartaal van 2009 met 1 miljard euro gedaald.

Bijna een kwart van onze uitvoer naar Duitsland heeft betrekking op machines. In de eerste drie maanden van 2009 is deze uitvoer met 15 procent afgenomen tot een waarde van 4 miljard euro. Vooral de uitvoer van microprocessors (-33 procent), kantoormachines (- 14 procent) en kantoormachineonderdelen (-27 procent) zijn flink gedaald. Daarentegen is de uitvoer van computers in het eerste kwartaal van 2009 met 14 procent toegenomen.
Provincie:
Tag(s):