maandag, 26. oktober 2009 - 10:40

Export naar landen buiten de EU klimt uit dal

De waarde van de Nederlandse export naar landen buiten de Europese Unie is bijna weer terug op het niveau van een jaar geleden. In augustus was de uitvoerwaarde slechts 4 procent lager dan een jaar eerder.

Nog geen verbetering uitvoer naar EU-landen
De exportwaarde naar niet-EU-landen kromp in april nog met 20 procent. Daarna ging het geleidelijk beter. In augustus bedroeg de krimp nog maar 4 procent. Bij de uitvoer naar EU-landen was de waarde in augustus nog 24 procent lager dan een jaar eerder. De Nederlandse uitvoerwaarde naar EU-landen krimpt al vijf maanden op rij met meer dan 20 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Herstel economieën buiten Europese Unie
Het economisch herstel van bepaalde landen buiten de Europese Unie verklaart een belangrijk deel van het verschil in ontwikkeling tussen de beide uitvoerstromen. Zo groeide in het tweede kwartaal van 2009 de Chinese economie met bijna 8 procent. Ter vergelijking, in hetzelfde kwartaal krompen de economieën van de Europese Unie samen met bijna 5 procent.

Sterk dalende gasprijzen
Een andere oorzaak voor de verschillende ontwikkeling tussen de uitvoer naar niet-EU-landen en EU-landen is toe te schrijven aan de sterke daling van de Nederlandse gasprijzen. Het Nederlandse aardgas wordt vooral naar EU-landen uitgevoerd. De sterke prijsdaling zorgt daardoor voor een forse afname van de uitvoerwaarde van aardgas naar EU-landen.

Relatief veel producten van Nederlandse makelij naar niet-EU-landen
De waarde van de Nederlandse uitvoer naar EU-landen is ongeveer drie keer zo groot als die naar niet-EU-landen. Er gaan wel relatief veel producten van Nederlandse makelij naar niet-EU-landen, 66 procent van de totale uitvoerwaarde. Bij de export naar EU-landen is dit 54 procent. Het percentage is van belang, omdat de uitvoer van een euro Nederlands product ruim zesmaal meer bijdraagt aan onze economie dan een euro wederuitvoer.

Export naar China, Zwitserland en Saoedi-Arabië neemt sterk toe
De belangrijkste uitvoerbestemming buiten de EU zijn de Verenigde Staten. De drie landen waar de Nederlandse uitvoer echter het sterkst toeneemt zijn: China (+240 miljoen euro in 2009), Zwitserland (+137 miljoen euro) en Saoedi-Arabië (+97 miljoen euro). Deze landen importeren bijvoorbeeld meer machines en gasolie uit Nederland in vergelijking met een jaar eerder.
Categorie:
Tag(s):