maandag, 16. februari 2009 - 19:52

Expositie drijvend wonen in Pampushaven

Almere

De gemeente Almere ondersteunt het initiatief FloatingLab van Titaannetwerk; een expositie, vergelijkbaar met bouwexposities in Muziekwijk, Filmwijk en de Eilandenbuurt, specifiek gericht op drijvend wonen.

Om invulling te geven aan de expositie, introduceert Titaannetwerk het concept ‘FloatingLab Almere 2010’. Titaannetwerk ontwikkelt een concreet plan en mobiliseert betrokken partijen. Voortgang van het programma FloatingLab is mede afhankelijk van financiële support van andere partijen.

Almere Waterstad
Het idee om in 2010 een waterexpositie in Almere te organiseren, vloeit voort uit ‘Water Republic’, een regionaal initiatief dat zich als groots publieksevenement zou manifesteren, en zou inzoomen op water als bron van innovatie en creativiteit.

Van het kustgebied van IJmuiden - via het Noordzeekanaal en het IJ - tot het IJmeer van Almere zou een ontmoeting van watermogelijkheden plaatsvinden, een veelzijdig programma met evenementen en internationale kennisuitwisseling. Dit initiatief bleek niet haalbaar. Amsterdam gaat nu zelfstandig door met SAIL 2010, en Almere met FloatingLab.

Combinatie van stad en water
Met FloatingLab wil Almere de combinatie van water, wonen en werken verankeren. In Nederland wordt veel gesproken over drijvende woon- of werkgebieden, maar tot op heden is een dergelijk initiatief niet op grote schaal toegepast.

Door verschillende vormen van drijvend wonen - op innovatieve wijze - samen te brengen, maakt FloatingLab gebruik van de kracht van het water. De expositie biedt vernieuwende inzichten en belangrijke aanknopingspunten om stad en water in de toekomst optimaal - en ook op grote(re) schaal - met elkaar te kunnen verbinden.

Drijvende expositie in Pampushaven
Als de juiste partijen samen kunnen worden gebracht, zullen in Pampushaven - gedurende een half jaar - verschillende vormen van waterleven zichtbaar worden: drijvende gebouwen en woningen, open ruimtes en varende woningen. Deelnemende partijen kunnen hun kennis demonstreren op het gebied van duurzaam materiaalgebruik en vormgeving.

Op het gebied van drijvend wonen zal ‘FloatingLab Almere 2010’ de rol van katalysator vervullen, door het ondernemen en ontwikkelen van innovatieve en duurzame initiatieven. Deze initiatieven, op het gebied van cultuur, werk, recreatie, wonen en architectuur, worden met de drijvende expositie voor het voetlicht gebracht.

Daarnaast zal er op verschillende locaties in Almere dialoog en kennisuitwisseling over wonen op water worden geïnitieerd. Voor de organisatie van deze activiteiten zoekt ‘FloatingLab Almere 2010’ aansluiting bij Almeerse ondernemers, instellingen en initiatieven.

Afbeelding: impressies van een mogelijke invulling van Pampushaven, gemaakt in opdracht van Stadgenoot.
Provincie:
Tag(s):