maandag, 19. januari 2009 - 11:32

Expositie Molenstichting Drenthe

Gieten

Tot en met 27 februari is in de centrale hal van het gemeentehuis in Gieten een tentoonstelling te bezichtigen van de Morenstichting Drenthe. De tentoonstelling geeft een goed beeld van de geschiedenis en het belang van de molens. Tevens is er een film te zien waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de renovatie van de molen “de Eendracht� in Gieterveen.

De Molenstichting Drenthe werd in november 1973 opgericht ter vervanging van een provinciale molencommissie. Het belangrijkste doel van de Molenstichting is de bewaking van de randvoorwaarden voor een goed beheer van de 38 actieve molens in Drenthe. De Molenstichting heeft momenteel een drietal molens in eigendom en beheer te weten de molen "Nooit Gedacht" te Veenoord, "De Eendracht" te Gieterveen en "De Hoop" te Norg.

De activiteiten van de Molenstichting bestaan, naast het beheer en onderhoud van de drie genoemde molens, onder meer uit het (mede)organiseren van de Hollandse- en Drentse Molendag en het bevorderen van de opleiding voor vrijwillig molenaar. Dit laatste gebeurt in samenwerking met het Gilde voor vrijwillig molenaars. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met werkzaamheden die erop gericht zijn het functioneren van de molens zeker te stellen. Ook behoort het tot de taak van de Molenstichting de publieke belangstelling voor molens op te wekken. Dit doet zij door het houden van lezingen, het maken van publicaties, een eigen website en het organiseren van een (mobiele) tentoonstelling over molens. Daarnaast geeft zij twee keer per jaar het eigen blad "Stellingnieuws" uit. De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door de bijdrage van circa 160 donateurs en door een gemeentelijke en provinciale jaarlijkse bijdrage. Voor meer informatie: www.molensindrenthe.nl

De expositie van de Molenstichting Drenthe is tot en met 27 februari a.s. op werkdagen te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in Gieten (maandag, dinsdag en vrijdag: 8.30 – 12.30 uur, woensdag: 8.30 – 16.00 en donderdag: 8.30 – 19.00 uur)
Provincie:
Tag(s):