vrijdag, 13. februari 2009 - 14:25

Extra geld voor energie-maatregelen tuinbouw

Den Haag

Minister Gerda Verburg heeft het subsidiebudget van 2008 voor energie-innovaties in de glastuinbouw verhoogd. Er waren zoveel aanvragen binnengekomen voor onder andere aardwarmte- en biobrandstofprojecten dat het budget snel op was.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het oorspronkelijke bedrag voor energie-innovaties van 3,5 miljoen euro verhoogd naar 16,3 miljoen euro. ‘Daardoor kunnen veel meer aanvragen worden gehonoreerd’, meldt het ministerie van LNV vrijdag 13 februari.

Minister Gerda Verburg stimuleert de omschakeling van de glastuinbouw naar een energiezuinige en zelfs energieleverende sector. Daarbij wordt tegelijkertijd de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderd en wordt de sector veel minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals gas.

De overheid en het bedrijfsleven hebben daarvoor het programma 'Kas als Energiebron' opgezet. Onderdeel daarvan zijn verschillende subsidiemaatregelen, zoals de Marktintroductie Energie Innovaties (MEI). Binnen deze MEI-regeling bestaan twee subsidiestromen, een voor semi-gesloten kassen en één voor energie-innovaties zoals het gebruik van aardwarmte.

Voor de semi-gesloten kassen is vorig najaar voor 4,5 miljoen euro aan subsidies verleend. Deze kassen benutten de in de zomer opgevangen zonnewarmte voor het verwarmen van de kassen in de winter. Vorig najaar was er voor andere energie-innovaties 3,5 miljoen beschikbaar.

Er kwamen heel veel aanvragen binnen, vooral voor biobrandstoffen- en aardwarmteprojecten. Om ervoor te zorgen dat de omschakeling naar energiezuinige kassen doorgaat, heeft minister Gerda Verburg extra geld vrijgemaakt om deze energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Er kunnen nu 19 projecten worden gehonoreerd.

Op 2 februari is de regeling opnieuw opengesteld. Tot 13 maart kunnen glastuinbouwers die gaan investeren in energiebesparende, energieleverende en CO2 reducerende maatregelen een beroep doen op deze subsidie. Voor deze openstelling is in totaal 14 miljoen euro beschikbaar voor zowel de semi-gesloten kas als de energie-innovaties. In het najaar wordt de MEI nogmaals opengesteld met hetzelfde budget.
Provincie:
Tag(s):