donderdag, 26. februari 2009 - 19:05

Extra geld voor VMBO in de stad

Groningen

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft besloten de komende jaren fors te investeren in scholen voor het VMBO en praktijkonderwijs. Het gaat hierbij om de bouw van een VMBO boulevard in Lewenborg en de bouw van een VMBO school in West. De totale investering in de scholen, inclusief omgeving en sportfaciliteiten in Lewenborg, bedraagt 38 miljoen euro.

De kosten voor het nieuwe schoolgebouw en het sportgebouw in Lewenborg komen uit op 19,7 miljoen euro. Prijsstijgingen in de bouw, locatie specifieke eisen (er is alleen ruimte voor een langgerekt gebouw) en met name ambities op het gebied van duurzaamheid, maken dat de kosten hoger uitvallen dan eerder was berekend. In 2007 was hiervoor een bedrag van 15 miljoen geraamd.

Ook de Raad vindt het echter van groot belang dat het een duurzaam gebouw wordt en heeft hiervoor 2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. De betrokken schoolbesturen onderschrijven de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en stellen hiervoor extra geld beschikbaar.
Provincie:
Tag(s):