donderdag, 12. februari 2009 - 11:05

Extra inzet verbetering basisonderwijs Noord-Nederland

Naar aanleiding van een rapport van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van de basisscholen in de noordelijke provincies, komt er nu extra inzet om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Friesland draagt zelf ook al een steentje bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit met het programma Boppeslach.

Die extra inzet komt uit beweging van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs. Onderwijsgedeputeerde Tineke Schokker-Strampel van Friesland reageert verheugd op de komende afspraken. Onlangs hebben zij een voorstel aan Provinciale Staten gedaan voor een intensivering van Boppeslach. Dat betekent een extra investering voor de provincie. De extra inzet is een goede steun om deze intensivering kracht bij te zetten

Dijksma wil met de drie noordelijke provincies en met de schoolbesturen afspraken maken over de kwaliteitsverbetering. Haar inzet zal onder andere bestaan uit meer ondersteuning van de zwakke en zeer zwakke scholen door de sectororganisatie van het basisonderwijs. Ook wil Dijksma de deelname van scholen aan taal- en rekenverbetertrajecten vergroten. De staatssecretaris wil aansluiten op bestaande initiatieven per provincie. De aansluiting op het programma Boppeslach wordt in Friesland gezocht.
Provincie:
Tag(s):