maandag, 8. juni 2009 - 15:01

Extra krediet nodig voor bouw Muziekpaleis

Utrecht

Het college vraagt de gemeenteraad een aanvullend krediet van € 33,9 miljoen beschikbaar te stellen om het nieuwe Muziekpaleis te kunnen realiseren. Door een aantal ontwikkelingen is een groter budget nodig dan het bedrag dat in 2006 door de raad is verstrekt. Het college geeft de mogelijkheden aan die er zijn om het aanvullende krediet te dekken.

De oorzaken waardoor een hoger budget nodig is, liggen onder andere in prijsstijgingen (circa € 17,5 miljoen), aanvullende veiligheidseisen (€ 2 miljoen), de per 1 januari 2009 ingevoerde wettelijke EnergiePrestatieNorm (extra investering van € 4 miljoen), hogere kosten voor de renovatie van de grote zaal (circa 9,5 miljoen euro) en vertragingskosten. Hierdoor bedraagt het totale budget dat nodig is voor realisatie van het Muziekpaleis nu €132,5 miljoen. Dit is € 33,9 miljoen meer dan het eerder door de raad vrijgegeven krediet van € 98,6 miljoen.

Als het aanvullend krediet door de gemeenteraad begin juli wordt vrijgegeven, is de financiering van de bouw van het Muziekpaleis zeker gesteld. Daarna kunnen de contracten met de aannemer afgesloten worden en start de bouw (onder voorbehoud van rechtelijke uitspraken) nog dit jaar. Oplevering van het Muziekpaleis is eind 2012 voorzien, zodat het openingsconcert van de Vrede van Utrecht begin januari 2013 in de vernieuwde grote zaal van het Muziekpaleis plaats kan vinden.
Provincie:
Tag(s):