zondag, 22. februari 2009 - 12:39

Extra toeslag minima

Urk

Burgemeester en wethouders stellen voor om mensen die drie jaar of langer een minimum inkomen hebben jaarlijks een langdurigheidtoeslag te geven.

De toeslag is afhankelijk van de gezinssamenstelling minimaal 359 euro en maximaal 513 euro per jaar. Wanneer de gemeenteraad in maart akkoord gaat, zal de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 worden uitgekeerd.

Noodzaak
Deze langdurigheidtoeslag is nodig omdat in de praktijk blijkt dat mensen die gedurende drie jaar van een minimum uitkering moeten rondkomen, voor uitgaven staan die ze al die tijd hebben uitgesteld. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken die aan vervanging toe zijn zoals vloerbedekking en meubels.

Tot nu werd deze toeslag alleen gegeven aan mensen die vijf jaar of langer een minimum inkomen hadden en werd dit landelijk vastgesteld. Vanaf 1 januari ligt dit bij de gemeente en moet de gemeenteraad daarvoor de regels vaststellen. De gemeenteraad moet hier in maart een besluit over nemen. Daarna kan de extra bijdrage worden uitgekeerd aan de mensen die daar recht op hebben.
Provincie:
Tag(s):