vrijdag, 16. januari 2009 - 15:47

Familie-agenten bij dodelijke verkeers-ongevallen

Leiden

Politie Hollands Midden gaat familieagenten inschakelen bij dodelijke (verkeers) ongevallen. Zeventien agenten uit de regio zijn opgeleid en aangesteld voor deze functie.

De familieagenten zullen bij (verkeers)ongevallen met dodelijke afloop aanspreekpunt zijn voor nabestaanden.

Nabestaanden hebben vaak veel vragen over bijvoorbeeld de toedracht van het (verkeersongeval) en de afhandeling, over de eventuele rechtzitting of over praktische zaken zoals het terugkrijgen van eigendommen van het slachtoffer. Hiervoor kunnen zij terecht bij de familieagent.

In 2008 hebben er 24 dodelijke verkeersongevallen plaatsgevonden. Daarnaast waren er enkele anders soortige incidenten met dodelijke slachtoffers. Dergelijke gevallen hebben een grote impact op directe nabestaanden. Een deskundig aanspreekpunt voor de familie houdt de lijnen met de nabestaanden kort en voorkomt onnodig rondbellen en zoeken naar de juiste informatie.

De familieagenten hebben tijdens hun opleiding meer inzicht gekregen in de werkwijze van de afdeling verkeersondersteuning, de verkeersofficier, slachtofferhulp en de familierechercheurs (aanspreekpunt bij moorden en doodslagen). Ook kregen de agenten een workshop van een uitvaartondernemer.

De rol van de familieagent moet niet worden verward met de rol van bureau Slachtofferhulp. Dit bureau houdt zich bezig met nazorg en begeleiding rond de verwerking en praktische zaken. De familieagent gaat wel samenwerken met bureau Slachtofferhulp.
Provincie:
Tag(s):