donderdag, 1. oktober 2009 - 9:03

Filmsterren op leeftijd in huis der provincie

Arnhem

Op donderdag 1 oktober ontvangt gedeputeerde Hans Esmeijer Gelderse filmsterren op leeftijd. Het gaat om ouderen die een rol hebben gespeeld in 15 korte filmpjes over het ouder worden en hoe zij de beperkingen die daarbij horen het hoofd bieden.

Angelique Krüger spreekt met hen over medicijnengebruik, communicatie via de pc met familie en huisarts, bouwkundige aanpassingen of een voordeur waar geen sleutel meer in hoeft.

De filmpjes zijn gemaakt als onderdeel van het Gelderse programma "Thuisgeven", dat mensen in staat wil stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief te leven, en van het provinciale kwalitatief woonprogramma.

Met het programma "Thuisgeven" ondersteunt de provincie initiatieven die het langer zelfstandig wonen ondersteunen. Daarbij gaat het onder meer om het toepassen van huishoudelijke technologie (domotica), het stimuleren van ontmoetingen en het uitwisselen van kennis en informatie. Een ander belangrijk doel is dat de zorg veel meer aansluit bij de concrete behoeften en vragen van de ouder wordende mensen.

De 15 filmpjes staan op een dvd met als titel "Naar een bejaardenhuis? Dat nooit!". In Gelderland verrijzen namelijk steeds meer woonzorgcomplexen die in de verste verte niet meer lijken op de bejaardenhuizen van weleer.

Volgens de gedeputeerde Hans Esmeijer laten de films zien met wat voor betrekkelijk simpele toepassingen mensen zelfstandiger en rijker kunnen leven.
Provincie:
Tag(s):