woensdag, 7. oktober 2009 - 17:18

Financiering restauratie Lambertuskerk rond

Maastricht

De financiering van de restauratie van de Lambertuskerk in Maastricht is definitief rond. Na jarenlange inspanning van de diverse partijen is eindelijk het benodigde geld bij elkaar om de monumentale kerk te restaureren. De kosten bedragen ruim 12,5 miljoen euro. Deze worden betaald door Rijk, Provincie Limburg, gemeente Maastricht en woningstichting Servatius, zo meldt de gemeente.

De imposante kerk, die ook wel de Sacre Coeur van Maastricht wordt genoemd, staat al bijna een kwart eeuw leeg. Het monument moet dringend opgeknapt worden om definitief verval te voorkomen. De kerk is sinds enkele jaren eigendom van woningstichting Servatius, die deze kerk een herbestemming wil geven. Servatius is met partijen in gesprek om diverse functies onder te brengen in de kerk, waaronder bedrijfsruimten, een galerie, een grand café en een podium voor culturele activiteiten. Begin december 2009 start Servatius met het cascoherstel van de Lambertuskerk. De restauratie zal naar verwachting bijna twee jaar duren en biedt werk aan circa 160 mensen. Het restaureren van deze bijzondere kerk maakt deel uit van een totaalplan voor de omgeving rondom de Lambertuskerk. De Lambertuskapel wordt ook in ere hersteld. Gelovigen in de Lambertusparochie krijgen dan weer een eigen plek om te bidden.
Provincie:
Tag(s):