dinsdag, 3. februari 2009 - 11:28

Flaeijelfeest heeft eigen jeugdcommissie

Het Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne kent sinds kort een eigen jeugdcommissie. Een groep enthousiaste jongeren uit Oude- en Nieuwehorne meldden zich het afgelopen najaar bij het bestuur van de stichting Flaeijelfestiviteiten.

Ze wilden mee denken en mee helpen in de organisatie van dit alom bekende cultuur historische evenement. Het doel van de jeugdcommissie is om de jeugd uit de dorpen meer te betrekken bij het nostalgische gebeuren van dit feest.

“De meeste jongeren kennen het Flaeijelfeest alleen als een gezellig tentfeest en dat is jammer. Ze moeten ook op zaterdag, overdag naar de optocht en de oude ambachten, want daar gaat het uiteindelijk om. Daarom moeten de festiviteiten op zaterdag overdag beter worden afgestemd op de jeugd� ,aldus de 18 jarige voorzitter van de jeugdcommissie Janco Heida uit Nieuwehorne.

Het bestuur greep het aanbod van de jeugd onmiddellijk aan. “Dit waarderen we zeer, want dit is uniek“, zegt Flaeijelvoorzitter Jappie Kuiper. “Overal worstelen verenigingen en instanties er mee hoe ze de jeugd meer bij hun activiteiten kunnen betrekken en wij worden spontaan verrast met enthousiaste jongeren.�

Het bestuur heeft de jeugdcommissie eerst volledig geïnformeerd over alle facetten van het evenement. “We werden vanaf het begin heel serieus genomen door het bestuur�, zegt Janco Heida. “We kregen eerst alle informatie en we mochten een zaal huren en er werden consumpties beschikbaar gesteld voor de bijeenkomst van alle belangstellende jongeren in de dorpen.�

De jeugdcommissie heeft grootste plannen. Ze hebben inmiddels een bijeenkomst belegd voor een grote groep jongeren om alle wensen en ideeën te inventariseren. Met deze wensen gaan ze plannen maken voor de organisatie.

Op zaterdagmiddag willen ze voor de jeugd een touwtrekwedstrijd organiseren en als het lukt een echte ouderwetse spekrijderij op kunstijs. Maar ook de promotie gaat ook veranderen. Dit moet meer aansluiten op de jeugd. Meer mond op mond reclame via msn en sms . Er is sinds kort zelfs een eigen hyves-site actief: http://officiele-flaeijel.hyves.nl

De jeugdcommissie is inmiddels officieel geïnstalleerd en wordt bij alle activiteiten betrokken. Voorzitter Heida: “Het is gewoon heel gezellig om bij de organisatie van het Flaeijelfeest te horen.“

De jeugdcommissie op de foto van het Flaeijelfeest; vlnr:
Johan Ros, Alinde Stelma, Janco Heida, Jan Piet Herder en Tineke Abma.
Provincie:
Tag(s):