woensdag, 18. maart 2009 - 20:58

Flevolandse bloembollensector hard op weg naar wereldpositie

De Provincie Flevoland steunt het initiatief van de stichting Kleurrijk Flevoland om een agri-businesscomplex (ketenontwikkeling in de bloembollensector) in de Noordoostpolder op te zetten. De komende jaren spant de stichting zich in om het bloembollenvak op wereldniveau te brengen.

Kleurrijk Flevoland gaat tot 2011 intensief aan de slag om telers van bloembollen te helpen met het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige nieuwe rassen.

Het agri-businesscomplex zal kennisuitwisseling tussen de bollentelers, de bloembollentrekkerij en de afnemers tot stand brengen. Hiervoor stelt de Provincie Flevoland 60.000,- euro beschikbaar.

De bloembollensector in Flevoland is op het gebied van de tulpenteelt toonaangevend in de wereld. Om dit tot uitdrukking te brengen beschikt de stichting Kleurrijk Flevoland over een eigen showtuin.

Hier vinden proeven met gewasbescherming en bemesting plaats. Het streven is om de bloembollensector minder afhankelijk te laten zijn van gewasbeschermingsmiddelen en om ook in de winterperiode vele soorten snijbloemen te kunnen blijven produceren.

Naast deze activiteiten worden alle in Flevoland geteelde cultivars getoond, maar ook nieuwe soorten die op geschiktheid worden getest.

Gedeputeerde Andries Greiner: "Voor zowel kwekers als de handel is het bezoeken van deze showtuin bij uitstek een goede plek om kennis te nemen van de Flevolandse mogelijkheden en in contact te komen met telers. Niet alleen de bloembollenbranche kan genieten van de showtuin, ook de consument kan met eigen ogen zien wat de Flevolandse bollenteelt te bieden heeft."

Het komend jaar worden weer zo’n 50.000 bezoekers in de showtuin verwacht.
Provincie:
Tag(s):