donderdag, 13. augustus 2009 - 14:42

Flinke stap op weg naar zeer gevoelige chemische sensoren

Eindhoven

Onderzoekers van de TU/e hebben samen met Nederlandse, Russische en Oostenrijkse collega’s ontdekt hoe het ladingstransport in zogeheten SAMFET’s precies in zijn werk gaat.

Dit maakt op termijn extreem gevoelige chemische sensoren mogelijk, die ook nog eens goedkoop en met weinig grondstoffen geproduceerd kunnen worden.


Afbeelding van een Atomic Force Microscope (AFM) van het groeien van de eilandjes tussen twee elektroden. De eilandjes vormen zichzelf en geleiden elektrische lading. In dit geval heeft zich nog geen geleidend pad gevormd tussen de elektroden. Hoogte van de moleculen is 3 nanometer; elektroden liggen 5 micron uit elkaar.

Het onderzoek vond plaats bij Philips Research Eindhoven en de TU/e. De resultaten zijn verschenen in de online versie van het toonaangevende blad Nature Nanotechnology.

SAMFET’s

Onderzoekers ir. Simon Mathijssen, dr. Peter Bobbert, dr. ir. Martijn Kemerink en prof. dr. ir. René Janssen (faculteit Technische Natuurkunde) werkten mee aan het onderzoek, dat zich richtte op de elektrische geleidbaarheid van zogeheten SAMFET’s (‘self-assembled monolayer field-effect transistors’).

Dit zijn zeer recente voorbeelden van plastic micro-elektronica. Onderzoekers van Philips Research in de groep van prof. dr. Dago de Leeuw lukte het vorig jaar voor het eerst dergelijke devices te bouwen. SAMFET’s kunnen ook bijvoorbeeld worden gebruikt als schakelelement in ‘plastic’ displays of RFID tags.

Eenvoudig, efficiënt en goedkoop

SAMFET’s worden op dit moment nog niet vaak gebruikt, vooral omdat bedrijven er nog weinig ervaring mee hebben. Toch is het maken van een SAMFET zeer eenvoudig en het kost maar weinig materiaal. De transistor heeft namelijk maar een enkel laagje moleculen nodig, dat wordt aangebracht door het substraat onder te dompelen in een chemische oplossing. Deze oplossing kan voor veel substraten worden (her)gebruikt. Dit betekent dat de massaproductie van enkellaags elektronica in de toekomst eenvoudig, efficiënt en goedkoop zal zijn.
Categorie:
Tag(s):