maandag, 12. oktober 2009 - 12:05

FNV gaat niet in op uitnodiging Wilders

Amsterdam

De FNV heeft vanochtend een uitnodiging ontvangen van de heer Wilders voor een gesprek. De FNV zal op deze uitnodiging NIET ingaan. Dit heeft de bond zojuist bekendgemaakt.

In de commotie van afgelopen weekend is de indruk ontstaan dat de FNV uit zou zijn op samenwerking met de partij van de heer Wilders. Een interview in de Volkskrant van zaterdag is door Wilders op deze manier opgepakt. Een gesprek zou die verkeerde en onjuiste indruk alleen maar versterken, aldus de FNV.

De FNV versterkt momenteel haar lobby in Den Haag, om steun te krijgen voor het voorstel van de drie vakcentrales voor een flexibele AOW, waarin mensen zelf kunnen kiezen of ze langer doorwerken of op hun 65e een beroep doen op een fatsoenlijke AOW-uitkering. De FNV praat daarbij met alle politieke partijen.In die lobby heeft de FNV tot nog toe geen contact gehad met de PVV

In de Volkskrant van zaterdag spreekt Agnes Jongerius uit dat de FNV met de PVV wil praten over de AOW-plannen van de drie vakcentrales.
De FNV-voorzitter maakt daarbij een duidelijk voorbehoud: “Zijn (Wilders') oplossing voor de AOW-verhoging – een migrantenstop, alle moslims het land uit en weg met de linkse hobby's – is absoluut de onze niet.”

De FNV is geen politieke partij, maar een politiek ongebonden belangenbehartiger van werknemers. In die functie mag je van ons verwachten dat wij bereid zijn te praten met iedereen. Wij willen alle politieke partijen overtuigen van de meerwaarde van het AOW-alternatief van de drie vakcentrales.


De FNV is bij uitstek een brede organisatie die steeds benadrukt dat in onze open samenleving iedereen moet kunnen meedoen. Juist op de werkvloer ervaren mensen aan den lijve dat we het samen moeten doen. Ons motto is: iedereen meedoen, ongeacht afkomst, kleur, religie of sekse. Die principes staan in onze grondslag. En die principes gaan wij niet verloochenen, voor welk politiek succes dan ook.
Provincie:
Tag(s):