vrijdag, 17. juli 2009 - 10:15

FNV: 'Veiligheid spoor: beter, maar nog niet goed'

Utrecht

De Inspectie Verkeer en Waterstaat vindt dat het de goede kant op gaat met de veiligheid op het spoor. Sectorbestuurder Hans Crombeen van FNV Bouw & Infra onderkent de positieve trend. Maar hij waarschuwt tegen te groot optimisme.

'De situatie wás erbarmelijk. Nu zijn er minder ongevallen. Maar het gaat dus nog lang niet goed." Bovendien wijst Crombeen op het toenemend aantal nacht- en weekenddiensten: 'Mensen hebben gekozen voor een beroep met nachtdiensten. Maar ze hebben er niet voor gekozen om bijna uitsluitend 's nachts te werken.'

Het klinkt cynisch dat er aan het spoor maximaal één dode mag vallen in 2,5 jaar. Over de afgelopen vijf jaar lag het aantal dodelijke slachtoffers echter 50% boven dit streefgetal, aldus het rapport van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Die heeft echter goede hoop dat in 2010 en volgende jaren het aantal dodelijke ongevallen verder daalt. Want moest de inspectie in 2002 nog 41 van de 100 werken stilleggen wegens te grote veiligheidsrisico's, in 2008 was het aantal stilleggingen gedaald tot minder dan 5%.
Provincie:
Tag(s):