donderdag, 19. februari 2009 - 10:38

Forse stijging aantal werkzoekenden

Het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWW) is in januari 2009 met 27.400 (+6,6%) gestegen tot 444.200. Dat is 5,8 procent van de beroepsbevolking. Het is gebruikelijk dat het aantal werkzoekenden in januari stijgt als gevolg van seizoensinvloeden.

Een dergelijke stijging deed zich het laatst voor in januari 2003. In alle leeftijdscategorieën, op alle beroepsniveaus en in alle provincies is sprake van een substantiële toename. De stijging is procentueel het grootst in de leeftijdscategorie tot 27 jaar. In januari was het aantal werkzoekenden echter nog wel lager dan een jaar geleden (460.000).

Het aantal vacatures is ook aan daling onderhevig. In januari 2009 werden bij UWV WERKbedrijf 21.500 vacatures ingediend, 30 procent minder dan in januari 2008. Vooral door de sectoren overige zakelijke dienstverlening (- 4.300) en handel (-1.450) werden in de eerste maand van 2009 veel minder vacatures gemeld.
Categorie:
Tag(s):