woensdag, 11. februari 2009 - 14:21

Forse toename donoren door informatiekrant

Kerkrade

De informatiekrant over orgaan- en weefseldonatie die in november vorig jaar huis aan huis is verspreid, heeft geleid tot meer registraties in het Donorregister. Het aantal donorformulieren dat het Donorregister in de periode na de verspreiding heeft ontvangen, is in vergelijking met voorgaande periode verdrievoudigd. Dit heeft het Donorregister in Kerkrade bekend gemaakt.

In totaal zijn in drie weken tijd ruim 25 duizend donorformulieren ingestuurd. Circa de helft betrof een nieuwe registratie. Voor de andere helft geldt dat reeds een keuze in het Donorregister stond geregistreerd, maar deze met het donorformulier is gewijzigd. Veruit het merendeel van alle donorformulieren heeft betrekking op keuze 1, toestemming voor donatie.

De toename is niet alleen het gevolg van Teuntje. Ook de aandacht die media besteedden aan de donorpolis – een speciale polis van verschillende zorgverzekeraars – heeft hieraan bijgedragen. Omdat de donorpolis vrijwel direct na Teuntje in het nieuws kwam, kan niet worden bepaald hoe groot deze bijdrage is.
Provincie:
Tag(s):