maandag, 12. januari 2009 - 9:41

Forse toename woningen van miljoen euro of meer

Den Haag

Ondanks de economische teruggang telde Nederland op 1 januari ruim 24,5 duizend woningen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro en hoger. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De gemiddelde woningwaarde in Nederland steeg in deze periode van 217 duizend naar 233 duizend euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS

Meeste dure huizen in Noord- en Zuid-Holland

Bijna 10 duizend woningen van 1 miljoen euro en hoger staan in de provincie Noord-Holland. Zuid-Holland telt ruim 6 duizend woningen in deze prijsklasse. Deze provincies hebben samen dus bijna twee derde van alle woningen met een WOZ-waarde boven de 1 miljoen euro binnen hun grenzen. Ongeveer 8 duizend van deze woningen vallen onder de grootstedelijke agglomeraties Den Haag, Amsterdam en Haarlem.

Maar Utrecht is duurste provincie

Utrecht komt op de derde plaats wat betreft het aantal woningen van 1 miljoen euro en meer, maar is wel de provincie met de hoogste gemiddelde woningwaarde. Gemiddeld bedroeg op 1 januari 2008 de WOZ-waarde 271 duizend euro. Ook de WOZ-waarde in Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant lag hoger dan gemiddeld in Nederland. De provincie Groningen had de laagste gemiddelde woningwaarde, namelijk 174 duizend euro.

Bloemendaal heeft hoogste gemiddelde WOZ-waarde

De woningen in Bloemendaal hebben de hoogste gemiddelde WOZ-waarde. Op 1 januari 2008 was de WOZ-waarde hier gemiddeld 705 duizend euro. Dat is ruim 3 keer hoger dan gemiddeld in Nederland. De Gooise gemeenten Blaricum (593 duizend euro) en Laren (592 duizend euro) namen de tweede en derde plaats in. De gemeenten met de laagste gemiddelde woningwaarde waren Reiderland met 133 duizend euro en Heerlen met 135 duizend euro.
Provincie:
Tag(s):