dinsdag, 21. april 2009 - 8:36

Friese gemeenten willen fuseren

Sneek

De vijf Friese gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel willen fuseren. De gemeenteraden stemden daar maandagavond unaniem mee in.

Het herindelingadvies gaat dan naar het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân dat zijn eigen zienswijze hier aan toevoegt en doorstuurt naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Als laatste zullen de leden van de Tweede en Eerste Kamer zich buigen over het advies voor het samengaan van de vijf gemeenten.

Wanneer de het plan wordt goedkeurt, zal er vanaf 1 januari 2011 een gemeente zijn die ruim 80.000 inwoners telt.
Provincie:
Tag(s):