woensdag, 8. april 2009 - 11:43

Friesland besteedde 525 miljoen

Leeuwarden

De provincie Fryslân heeft in 2008 € 525 miljoen besteed. De hoogste uitgaven zaten in de onderdelen verkeer en vervoer, landelijk gebied, economie, onderwijs en sociaal beleid. De provincie sluit het jaar 2008 positief af met een bedrag van € 690.000. Uit het geringe saldo blijkt dat de provincie juist in deze economisch benarde periode scherp aan de wind zeilt om zoveel mogelijk te investeren in Fryslân.

Exploitatie
De afgelopen jaren is de exploitatie van de provincie Fryslân toegenomen. Zo bedroeg in het investeringsniveau in 2003 nog zo’n € 300 miljoen. De stijging wordt deels veroorzaakt doordat de provincie een paar rijkstaken heeft overgenomen, waardoor de provinciale begroting toenam. De groei hangt ook samen met een beter dividend op de aandelen NUON. Dit energiebedrijf, waarvan de provincie 12,7 procent aandelen bezit, keert de laatste jaren een hoger dividend uit. Deze bedragen zijn altijd toegevoegd aan de provinciale begroting, waardoor de provincie meer kon investeren.

'Behoorlijk duwtje in de rug'
‘Uit onze jaarcijfers blijkt dat wij de regionale economie een behoorlijk duwtje in de rug hebben gegeven. En dat is precies de rol die wij willen vervullen’, licht gedeputeerde Sjoerd Galema (Financiën) toe. Ook de komende jaren zal provincie fors blijven investeren. Er staan projecten op stapel in de infrastructuur (Haak om Leeuwarden, rotonde Joure, traverse Harlingen) op sociaal gebied (plattelandsprojecten), onderwijs, zorg en toerisme.

De accountant
De accountant heeft net als voorgaande jaren de jaarrekening op zowel rechtmatigheid als getrouwheid goedgekeurd. Dit betekent dat de beslissingen over het provinciale geld volgens geldende regels zijn genomen en accuraat in het jaarrekening zijn verwerkt. Omdat de provincie in 2008 hard heeft gewerkt aan het financiële beheer had de accountant weinig opmerkingen.
Provincie:
Tag(s):