woensdag, 9. september 2009 - 10:10

Friezen lopen warm voor zonne-energie

Friese burgers, bedrijven en scholen stappen over op zonne-energie. Vanaf begin april konden particulieren, bedrijven, organisaties en scholen aanvragen indienen voor de subsidieregeling ‘Zonnestroom’.
De subsidieregeling Zonnestroom is een concrete uitwerking van de provinciale versnellingsagenda en het programma Duurzame Energie. In totaal is er 1,1 miljoen euro beschikbaar.

Er zijn 454 aanvragen voor de kleinere systemen gehonoreerd. In de categorie vanaf 0,6 kW tot 15 kW (tot ongeveer 40 panelen) hebben 319 particulieren, 2 scholen en 133 bedrijven een positieve reactie ontvangen van de provincie Friesland. Het budget voor de grotere systemen is ruim 5 keer overschreden. Vanaf 15 kW tot en met 100 kW zijn de aanvragen van 31 bedrijven en 2 scholen gehonoreerd.

Om voor subsidie in aanmerking te komen zijn de subsidieontvangers verplicht om binnen 18 maanden het zonnestroomsysteem te installeren. Voor de kleine systemen geldt een bedrag van 50 cent per Watt met een maximum van 3000 euro per systeem en voor de grotere systemen geldt een bedrag van 20 cent per Watt met een maximum van 10.000 euro.

De provinciale subsidieregeling is aanvullend op de regeling van het Rijk. “Met de provinciale regeling hebben we een extra stimulans gecreëerd om nu te investeren in zonne-energie. Het aantal Friese aanvragen voor de landelijke regeling blijkt verhoudingsgewijs groot. De verwachting is dat er dankzij de Friese regeling vier keer zoveel zonnepanelen worden geplaatst”, aldus gedeputeerde Hans Konst.
Provincie:
Tag(s):