woensdag, 1. april 2009 - 9:52

Friezen voelen zich veiliger

Inwoners van Fryslân voelen zich veiliger dan de meeste andere mensen in Nederland en hebben ook meer dan gemiddeld vertrouwen in de politie. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Integrale Veiligheidsmonitor die dinsdag 31 maart 2009 werden gepubliceerd. Het is de eerste keer dat het onderzoek door het Centraal Bureau voor Statistiek en de ministeries van BZK en Justitie in deze vorm werd gehouden.

Slachtoffer
Uit onderzoek blijkt dat van alle Friezen 22% zich wel eens onveilig in de woonbuurt voelt en dat is 5% minder dan gemiddeld in ons land. Ook worden minder mensen in onze regio het slachtoffer van enige vorm van criminaliteit: 34,7% tegen 43,7% gemiddeld voor Nederland. Friezen hebben mede daardoor ook minder contact met de politie.

Politie
Op de vraag “Heeft u het afgelopen jaar op enigerlei wijze contact gehad met de politie?“, antwoordde 26,2% bevestigend, tegen 30,9 gemiddeld voor Nederland. Friezen die in 2008 contact met de politie hebben gehad zijn over het algemeen wel positiever over die ervaring. Van hen is 65,2% tevreden over het laatste contact dat men met de politie had, landelijk is dat 61,8%. Over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt is 49,9% tevreden tot zeer tevreden, ruim 6% meer dan het landelijk gemiddelde.

Onderzoeksopzet
De Integrale Veiligheidsmonitor werd dit jaar voor de eerste keer in deze vorm gehouden en volgt de Veiligheidsmonitor Rijk op. Door een andere onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van deze monitor niet per regio vergelijkbaar met die van andere jaren. Landelijk gezien valt op dat minder mensen slachtoffer van criminaliteit zijn geworden en dat de tevredenheid over het laatste politiecontact en functioneren van de politie stabiel is.
Provincie:
Tag(s):