maandag, 13. juli 2009 - 11:09

Frisdrankensector gaat besparen op energiekosten

Bunnik

De frisdrankensector gaat maar liefst 30% besparen op energiekosten. De vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en vier grote leden, te weten Coca-Cola Enterprises, Vrumona, Refresco en United Softdrinks sluiten hiertoe vandaag een Meerjarenafspraak met de overheid.

Kern van de afspraak is dat de sector tot 2020 zo'n 2% per jaar gaat besparen op de energiekosten. Hiermee sluit de branche zich aan bij andere agrosectoren die ook streven naar een energiezuinige sector.

De Meerjarenafspraken Energie-Efficiëntie zijn vrijwillige, maar niet vrijblijvende convenanten tussen overheid en het bedrijfsleven om zuiniger om te gaan met energie. De kern van deze Meerjarenafspraak is om de hoeveelheid benodigde energie per eenheid van een product te verminderen.
Provincie:
Tag(s):