zaterdag, 10. oktober 2009 - 13:08

Frontale aanvaring schepen op de Waal

Op de Waal bij Erlecom zijn in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 oktober twee schepen frontaal met elkaar in aanvaring gekomen.

Omstreeks 02.20 uur kwam een stroomafwaarts varende binnenvaarttanker in de bocht van Erlecom in aanvaring met een stroomopwaarts varend kustvaartuig, geladen met containers.

De schepen raakten elkaar kop-op-kop zoals dat in de scheepvaart heet. Door de aanvaring raakte het voorschip van de met brandbare vloeistof geladen tanker zwaar beschadigd en raakte lek.

Onder begeleiding van de blusboot van de brandweer kon het schip verder varen naar de voorhaven van Weurt. De lading wordt in Weurt in een ander schip overgepompt. De Waterpolitie heeft de certificaten van de tanker ingenomen. Pas na deugdelijke reparatie en herkeuring door de Inspectie Verkeer en Waterstaat krijgt het schip de documenten terug.

Het containerschip liep door de aanvaring twee scheuren op in het voorschip. Omdat deze scheuren zich echter enkele meters boven de waterlijn bevinden kon het schip zijn reis na Duitsland voortzetten.

De materiële schade was groot maar er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Er is geen lading in het oppervlaktewater gekomen.

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de aanvaring. Geen of gebrekkige communicatie tussen de betrokken schepen is mogelijk een factor van belang geweest. De schipper van de tanker kreeg in ieder geval een proces-verbaal omdat hij niet de voorgeschreven bemanning aan boord had. Bovendien werkte zijn tachograaf niet naar behoren.
Provincie:
Tag(s):