donderdag, 26. maart 2009 - 10:40

Fryslân viert 400 jaar New York

Leeuwarden

Gedeputeerde Staten van Fryslân willen meedoen aan de viering van 400 jaar New York. Onder andere door samen te werken met een festival begin september op Governors Island, waarvan Joop Mulder (Oerol) artistiek leider is. Er komt verder een permanent Fryslân House, van waaruit Friese ondernemers handelscontacten opbouwen.

Ook wil de provincie meedoen aan het ‘H209 Water Forum’ om, samen met Wetsus en Cartesius, Fryslân neer te zetten als dé regio waar het in Europa op het gebied van watertechnologie gebeurt.

Samenwerking
Het college van Gedeputeerde Staten grijpt de viering van 400 jaar New York aan om Fryslân in beeld te brengen bij de Amerikanen en zo de basis uit te breiden voor een intensievere samenwerking tussen de VS en het Friese bedrijfsleven en de Friese kennisinstituten.

Boek presentatie
Er wordt een boek gepresenteerd over 400 jaar Fries-Amerikaanse betrekkingen, in de vorm van zo’n 70 portretten van succesvolle Friese Amerikanen. Het boek gaat ook in op de historisch vroege erkenning (tweede, na Frankrijk) van Amerika door de Friese Staten.

De Oerol-formule
Daarnaast is de Oerol-formule, als Fries exportproduct, een van de ingrediënten van het ‘New isLand Festival’ op Governors Island voor de kust van New York. Als Friese inbreng wordt de voorstelling ‘Lân’ van Sytze Pruiksma wordt uitgevoerd, overleg is gaande met nog enkele andere Friese artiesten of producties. Het college wil op dit festival een ‘Frisian Day’ organiseren voor de profilering van Fryslân en Friese bedrijven en instellingen.

Het H209 Water Forum
Het ‘H209 Water Forum’ is een goede internationale gelegenheid voor Fryslân om met zijn waterkennis, -projecten en -instituten contact te leggen met de Amerikaanse markt. De brede Friese kennis en projecten, onder andere uitgevoerd door het Cartesius Instituut en Wetsus, kunnen ook voor Amerika van betekenis zijn: bijvoorbeeld de proefopstelling zout-zoet energieopwekking, de Cradle to Cradle Islands op het Wad en het Friese Merenproject. Tijdens deze dagen zullen ook de vier visies op de Afsluitdijk worden getoond, inclusief de plannen voor een duurzaamheidscentrum. Provinciale Staten zullen het voorstel nog behandelen.

De activiteiten in New York vinden van 8 tot 20 september 2009 plaats.
Provincie:
Tag(s):