vrijdag, 30. januari 2009 - 23:43

G-gebied Zeewolde wordt groen en onderscheidend

Zeewolde

Wonen in het bos wordt ook in Zeewolde mogelijk. Als het aan de raadsfracties van VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie ligt wordt het zogenaamde G-gebied een mooi bosgebied, en wordt het voor circa één derde deel voor wonen en andere functies bestemd.

Aanstaande maandag 2 februari presenteren de vier fracties hun gezamenlijk visie voor het G-gebied in de commissievergadering
Ruimte & Wonen.

In de aanloop van deze visie hebben alle raadsfracties een aantal malen constructief met elkaar gesproken. In december 2006 nog sprak de raad uit als hoofdrichting te kiezen voor circa een derde woningbouw en twee derde bosontwikkeling. De opvattingen tussen enerzijds Leefbaar Zeewolde en VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en ChristenUnie anderzijds liepen echter uiteen, waarna eerstgenoemde het overleg verliet.

De overige fracties hebben vervolgens met een tweetal deskundigen een traject uitgezet om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie “Wonen in het bos�. Met deze visie worden twee doelstellingen bereikt:

- De kwalitatieve versterking van een stuk bos van grotendeels matige kwaliteit naar een bos met een duurzaam en toegankelijk karakter;
- De creatie van een uniek woonmilieu dat tot nog toe in Zeewolde ontbreekt.

Toegankelijk bos

Met deze visie begint een zorgvuldig proces, waarbij ook de bevolking zal worden ingeschakeld. De volgende stap is het maken van een plan om geleidelijk tot realisatie van een aantrekkelijk bos- en woongebied te komen.

Uitgangspunt daarbij is de realisatie van een onderscheidend gebied, waarin toegankelijkheid en groen overheersen, met veel ruimte voor recreatie zoals wandelen, paardrijden en fietsen. In het gehele gebied zal worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het bos. Het resultaat zal een ontmoetingsbos zijn, waarin ruimte is voor verschillende doelgroepen en functies en waarin de huidige functies, zoals de paardenmanege goed kunnen blijven functioneren.
Provincie:
Tag(s):