vrijdag, 19. juni 2009 - 10:25

Géén rechten voor homo-echtparen op Antillen

Willemstad

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba heeft in hoger beroep bepaald dat een in Nederland gehuwd lesbisch echtpaar publiekrechterlijk geen rechten kan ontlenen aan hun huwelijkse staat.

Dit ondanks de uitspraak van de Hoge Raad van 13 april 2007 waarin is bepaald dat aan een in Nederland gesloten huwelijk tussen personen van gelijk geslacht, ingevolge artikel 40 van het Statuut van het Koninkrijk, rechtskracht en rechtsgevolgen dienen te worden verleend in het gehele Koninkrijk, ook indien de rechtsgevolgen niet aansluiten bij de plaatselijke opvattingen.

Het Hof heeft dit oordeel geveld in een zaak waar een lesbische vrouw haar echtgenote en kind als medeverzekerd gezinslid wilde inschrijven voor hun ziektekostenverzekering.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba is het hoogste rechtsorgaan in deze zaak. Een beroep is nog enkel mogelijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg.
Categorie:
Tag(s):