vrijdag, 23. oktober 2009 - 12:23

Garantie Ondernemingsfinanciering nu ook voor ziekenhuizen

Den Haag

Ziekenhuizen en andere curatieve zorginstellingen vallen nu ook onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) van het ministerie van
Economische Zaken.

De garantie betekent dat banken bij leningen voor bouwinvesteringen van ziekenhuizen tot 50 miljoen per instelling een staatsgarantie van 50% kunnen krijgen. Deze kredietcrisismaatregel moet een positief effect hebben op de instandhouding van de werkgelegenheid in de bouw en het op peil houden van de kwaliteit van de gebouwen in de zorg.

Banken kunnen bij leningverstrekking aan instellingen in de curatieve zorg nu dus een beroep doen op de regeling ‘Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg’, ook wel de GO Cure genoemd. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben dit nu mogelijk gemaakt De zorginstellingen hadden hierom gevraagd. Tot op heden gold deze regeling alleen voor het bedrijfsleven.
Provincie:
Tag(s):