maandag, 6. april 2009 - 21:13

Gastlessen over vrijheid in Drenthe een doorslaand succes

Regio

In samenwerking met de Stichting Drentse 5 mei Viering verzorgt het Centrum voor Mondiale Vraagstukken Drenthe (het MoC) uit Assen gastlessen op een groot aantal basisscholen in de provincie Drenthe. De gastlessen worden gegeven in het kader van de Dag van de Vrijheid die we jaarlijks op 5 mei vieren in het hele land. De gastlessen gaan in op het jaarthema 2009 ‘Vrijheid & Identiteit’ zoals dat door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uit Amsterdam is aangereikt.

In vervolg op het succes van vorig jaar toen deze gastlessen voor het eerst werden gegeven is het MoC, als organisator/uitvoerder van dit project er in geslaagd om meer dan zestig gastdocenten uit de provincie bereid te vinden om deze lessen te geven.

Daarbij gaat het om Raadsleden, Statenleden, Collegeleden en andere bestuurders op alle niveaus en van alle politieke partijen. Er zijn zelfs enkele voltallige Colleges van B&W die mee doen aan deze actie. Dat is niet alleen een enorme opsteker als het gaat om maatschappelijke betrokkenheid en een groot draagvlak voor de thema-inhoudelijke kanten aan dit onderwerp, maar is vooral een groot succes.

Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van oorlogen en geweld en op 5 mei vieren we in Nederland de bevrijding van de onderdrukking. En in de provincie Drenthe slaat dit geweldig aan.

De gastlessen zijn van start gegaan op woensdag 1 april, waarbij Wethouder Henk van Hooft (Assen) en Statenlid Koen Dijkstra (PvdA) de spits af hebben gebeten en gaan de gehele maand april door. Daarbij worden in totaliteit zestig Basisscholen bezocht en verlenen vijfendertig Raadsleden, negenentwintig leden van Colleges van B&W, een gedeputeerde en vier Statenleden hun medewerking. De gastlessen worden in klassikaal verband gegeven en kunnen bestaan uit een debat, maar ook uit uitwisseling van belevenissen over wat vrijheid is voor de jongeren van 2009.
Provincie:
Tag(s):